Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oceń znaczenie działalności św. Tomasza 4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oceń znaczenie działalności św. Tomasza

Tekst źródłowy Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Święty Tomasz z Akwinu był wybitnym włoskim filozofem i teologiem, jednym z najbardziej znanych doktorów Kościoła. W 1240 roku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował na uniwersytetach w Paryżu i Kolonii. Był doradcą Kurii Rzymskiej w sprawach teologii. Przystosował koncepcje filozoficzne Arystotelesa do potrzeb teologii katolickiej. Dokonał rozróżnienia wiary i wiedzy, teologii i filozofii. Św. Tomasz z Akwinu uważał, że poznanie niektórych prawd przekracza możliwości rozumu ludzkiego. Jego zdaniem umysł ludzki nie jest w stanie zgłębić natury Boga, rozumowo można tylko dowieść, że Bóg istnieje. Uważał, że wszelka wiedza jest wynikiem doświadczenia. Był wybitnym przedstawicielem filozofii szkolnej - scholastyki. Podzielał arystotelesowską koncepcję "złotego środka" w etyce. Był również jednym z najwybitniejszych teoretyków ekonomii w epoce średniowiecza. Głównym jego dziełem jest " Summa teologiczna ".