Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wytłumacz, czym trójpolówka różniła się 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wytłumacz, czym trójpolówka różniła się

Tekst źródłowy. Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Trójpolówka to dawny system rolniczy, który został rozpowszechniony w środkowej Europie na przełomie X i XI wieku. Polegał on na tym, iż dzielono grunty orne na trzy pola - każde z nich kolejno w pierwszym roku - ugorowało , w drugim - zostawało obsiewane ozimą , a w trzecim - zbożem jarym . W późniejszym okresie wprowadzono trójpolówkę ulepszaną, określaną także mianem bezugorowej, która różniła się tym, iż ugór był w niej zastępowany uprawą roślin motylkowych i okopowych. W odróżnieniu do dwupolówki i metody wypaleniskowej ten rodzaj gospodarowania okazał się bardziej wydajny. Dzięki trójpolówce uzyskiwano nie tylko większe plony, ale także chroniono ziemię przed szybkim wyjałowienem .

W dwupolówce pole dzielono na dwie części. W kolejnych latach pod zasiew przeznaczano na przemian jedną z nich, drugą pozostawiając nieobsianą. Z kolei metoda wypaleniskowa polegała na uzyskiwaniu terenów pod uprawę poprzez wypalanie lasu. Popiół ze spalonych drzew użyźniał ziemię.