Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Kolonizacja. Osadnictwo na prawie niemieckim 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Kolonizacja. Osadnictwo na prawie niemieckim

Praca z mapą Zadanie

1. Wskaż dzielnice Polski objęte akcją kolonizacyjną w XIII w .

  • Małopolska - ziemia Krakowska oraz ziemia sandomierska;
  • Wielkopolska;
  • Mazowsze;
  • Ziemia Przemyska;

2. Wymień nazwy terenów, na których nie rozwinęło się osadnictwo na prawie niemieckim .

  • Podole;
  • Wołyń;
  • Ziemia Halicka;
  • Ziemia Kaliska;
  • Ziemia Płocka;