Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Omów kolejne etapy powstawania imperium 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Etapy powstawania imperium mongolskiego:

  • Ojczyzną Mongołów były stepy Mongolii oraz Mandżurii.
  • Na przełomie XII i XIII wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone przez Czyngis-chana.
  • Pierwszym etapem podbojów mongolskich stała się Syberia.
  • Mongołowie podbili następnie Chiny, Chorezm oraz Afganistan.
  • Kolejnym celem Mongołów stała się Ruś. 
  • W latach 1240 - 1241  wojownicy mongolscy dokonali agresji na tereny Węgier oraz Polski.
  • Po zajęciu Węgier Mongołowie wdarli się do Dalmacji oraz na ziemie austriackie, docierając aż do Wiednia.
  • W połowie XIII wieku wojska mongolskie podbiły Mezopotamię oraz Syrię.
  • Pod koniec XIV wieku próbę odbudowy imperium Mongołów podjął Timur Chromy, zwany w Europie - Tamerlanem. Podbił on Iran, Indie, pokonał wojska tureckie w Azji Mniejszej. Planował podbój Chin, jednak jego nagła śmierć pokrzyżowała te plany.