Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wojna ze Szwecją 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wojna ze Szwecją

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień nazwy ziem opanowanych przez Szwedów w 1655 roku.

 • Inflanty
 • Żmudź
 • Prusy Książęce
 • Pomorze Gdańskie
 • Wielkopolska
 • Mazowsze
 • Małopolska
 • Ruś Podkarpacka
 • Kurlandia
 • Semigalia
 • Warmia
 • Kujawy

2. Wskaż miejsca najważniejszych bitew stoczonych w czasie potopu szwedzkiego.

 • bitwa pod Filipowem (1656 rok)
 • bitwa pod Prostkami  (1656 rok)
 • bitwa pod Warszawą (1656 rok)
 • bitwa pod Warką (1656 rok)
 • bitwa pod Gołębiem (1656 rok)
 • bitwa pod Częstochową (1655 rok)