Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Omów postulaty ruchu egzekucyjnego 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Postulaty ruchu egzekucyjnego:

Ruch egzekucyjny to walka szlachty średniej z magnaterią o zwrot ziem zwanych królewszczyzną. 

Ruch ten zakładał istotne zmiany społeczne i polityczne w Rzeczypospolitej. Wśród postulatów wysuwanych przez ruch egzekucyjny znalazły się:

  • Domagano się egzekucji dóbr (królewszczyzn) nielegalnie zawłaszczonych przez wielu magnatów;
  • Przestrzegania prawa o tzw. incompatibiliach - czyli zakazie sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów;
  • Kodyfikacji (ustanowienia jednolitego) prawa;
  • Zniesienia uprzywilejowania duchowieństwa, opodatkowania go i sekularyzacji dóbr kościelnych;
  • Stworzenia skarbu publicznego;
  • Zwiększenia liczebności armii;
  • Uniezależnienia Kościoła od Rzymu, stworzenie Kościoła narodowego;
  • Zacieśnienia unii z Litwą;
  • Zniesienia odrębności Prus Królewskich oraz Mazowsza;
  • Zagwarantowania wolności wyznania;