Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Omów przyczyny reformacji. 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przyczyny reformacji:

  • W hierarchii kościelnej coraz częściej dochodziło do nadużyć. Kolejni papieże coraz częściej żyli w przepychu i bogactwie stając się bardziej przywódcami politycznymi Państwa Kościelnego, niż pasterzami chrześcijan. 
  • Wyższe godności eklezjalne były zastrzeżone dla stanu szlaceckiego.
  • Coraz częściej urząd kościelny można było kupić (symonia) albo uzyskać dzięki pokrewieństwu (nepotyzm).
  • Kościół stał się instytucją w której gromadzenie środków materialnych stanowiło podstawowy cel. Duchowni uzyskiwali liczne przywileje oraz nadania ziemskie. 
  • Duchowni nagminnie łamali celibat. 
  • Drażliwym problem była sprzedaż odpustów. W zamian za opłaty wierni otrzymywali odpuszczenie grzechów, od wielkości sum zależał okres odpustu. Za odpowiednie sumy można było wykupić z czyśca nawet umarłych. 
  • Duchowieństwo było niewykształcone, księża odprawiali Mszę św. po łacinie, ale nie rozumieli już Pisma św. w języku łacińskim, często nie potrafili nawet pisać.
  • Taki stan Kościoła budził opór wszystkich stanów, chciano uwolnić się spod nadmiernej jego władzy. Władcy pragnęli uniezależnić się od Rzymu.