Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Tolerancja religijna 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

1. Odpowiedz, co - zdaniem autora listu - było przyczyną sporów religijnych i nietolerancji w Europie.

- Zdaniem autora listu przyczyną sporów religijnych i nietolerancji w Europie była obojętność względem miłości bliźniego oraz odrzucenie Bożej bojaźni przez wiernych. Ludzie zaczęli rozprawiać o tym, gdzie znajduje się Chrystus, co czyni, jak zasiada po prawicy Ojca. Zaczęto interesować się dogmatami wiary, Trójcą Świętą, Aniołami, wolną wolą człowieka oraz odpuszczeniem grzechów. Według francuskiego uczonego - Sebastiana Castelliona te dysputy były zbędne. Wierni, aby osiągnąć życie wieczne i zasłużyć na zbawienie powinni dążyć do poprawy swojego życia, powinni starać się poznać drogę, która prowadzi do Chrystusa. 

2. Oceń poglądy głoszone przez francuskiego humanistę. 

- Uważam, iż uwagi głoszone przez Sebastiana Castelliona były słuszne, ponieważ włoski teolog wzywał do poszanowania zasad tolerancji religijnej oraz wolności sumienia. Pragnął aby wierni miłowali bliźniego oraz troszczyli się o zbawienie włąsnej duszy.