Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Postanowienia zjazdu w Łęczycy 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Postanowienia zjazdu w Łęczycy

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wymień prawa nadane duchowieństwu przez Kazimierza Sprawiedliwego w Łęczycy.

- Na zjeździe w Łęczycy zniesiono tzw. " ius spolii" , pozwalające księciu przejmować majątek zmarłego biskupa;

- Zakazano zajmowania stanowiska po zmarłym biskupie;

-  Był to pierwszy akt zrzeczenia się przez panującego części swych uprawnień na rzecz określonej grupy społecznej;

2. Wyjaśnij, jaka kara groziła za nieprzestrzeganie postanowień zatwierdzonych przez papieża .

- Za nieprzestrzeganie postanowień zatwierdzonych przez papieża groziła kara ekskomuniki - obrzucenie klątwą oraz wykluczenie ze wspólnoty Kościoła;