Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Odpowiedz, jakie korzyści przyniosło Polakom 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Unia polsko-litewska przyczyniła się do powstania silnego państwa obejmującego znaczny obszar Europy Środkowo - Wschodniej. Dzięki chrystianizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego zakon krzyżacki stracił pretekst do najazdów na wschodnie ziemie. Litwa stała się sojusznikiem Królestwa Polskiego w obronie jej granic przed Krzyżakami .Ponadto połączenie chrześcijańskiej Polski z pogańską Litwą znacznie popierał Kościół, który wiązał wielkie nadzieje z chrystianizacją rozległych terenów nad Bałtykiem. Małżeństwo Jadwigii Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą zapoczątkowało rządy dynastii Jagiellonów na tronie polskim i litewskim.