Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Odpowiedz, dlaczego okres panowania Kazimierza 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odpowiedz, dlaczego okres panowania Kazimierza

1 Zadanie
2 Zadanie

Okres panowania Kazimierza Jagiellończyka jest nazywany złotą jesienią polskiego średniowiecza, ponieważ w XV stuleciu nastąpił w Polsce intensywny rozwój kultury, nauki i sztuki. Z inicjatywy króla oraz krakowskiego biskupa Zbigniewa Oleśnickiego na polskich ziemiach powstawały liczne dzieła sztuki oraz architektury w stylu gotyckim. Ponadto rozwijało się późnogotyckie rzeźbiarstwo - rzeźbami oraz płaskorzeźbami ozdabiano świątynie, grobowce oraz nagrobki. Dzięki odnowieniu Akademii Krakowskiej w 1400 roku w najstarszej polskiej uczelni wyższej z powodzeniem rozwijały się nauki humanistyczne oraz ścisłe. Z czasem Akademia Krakowska zyskiwała coraz większą sławę, do stolicy Królestwa Polskiego zaczęli przybywać żacy z Czech, Węgier oraz innych europejskich państw.