Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oceń jakie znaczenie dla Polski i Litwy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Powstanie państwa moskiewskiego stanowiło dla Wielkiego Księstwa Litewskiego wielkie zagrożenie, ponieważ kolejni władcy rywalizowali z Litwą o wpływy na terenach dawnej Rusi Kijowskiej. Po upadku Bizancjum i podboju Bałkanów oraz Kaukazu przez Turków - Wielkie Księstwo Moskiewskie stało się jedynym niepodległym państwem prawosławnym. Moskwa, jako spadkobierczyni Bizancjum aspirowała wówczas do roli stolicy świata prawosławnego. Rządy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego charakteryzowały się krwawymi podbojami (Pskowa, Smoleńska i Riazania), surowym panowaniem oraz represyjną polityką (rządy Iwana IV Groźnego). Z kolei przybycie Turków do Europy zagrażało chrześcijańskiej Polsce. W XVII wieku ówczesna Rzeczpospolita Obojga Narodów prowadziła ciężkie zmagania z muzłumańską Turcją oraz prawosławną Rosją.