Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj przyczyny powstania pierwszych państw 5.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii

Przyczyny powstania pierwszych państw :

  • Koniec epoki lodowcowej wpłynął na poprawę warunków życia w Europie. 
  • Przejście z koczowniczego do osiadłego trybu życia - hodowla zwięrząt, uprawa roli, powstanie pierwszych osad, wzrost liczby ludności.
  • Powstawanie pierwszych społeczności lokalnych, w których oprócz rolników - hodowców znaczną rolę pełnili również wodzowie, kapłani i rzemieślnicy.
  • Konieczność obrony społeczności przed napadami wrogów. 
  • Powstanie pierwszej cywilizacji na terenie Mezopotamii możliwe było dzięki bliskości rzek - Tygrysu i Eufratu, których wylewy użyźniały glebę i zapewniały wodę potrzebną do rozwoju rolnictwa.