Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wymień najważniejsze zasady buddyzmu. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień najważniejsze zasady buddyzmu.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze zasady buddyzmu :

- Podstawowe zasady buddyzmu stanowią tzw. Cztery Szlachetne Prawdy.

- Według Buddy wszelkie bytowanie połączone jest nierozerwalnie z bólem i cierpieniem.

- Źródłem cierpienia jest niewiedza, jednak cierpieniu można położyć kres. Drogą do tego jest tzw. Ośmioraka Ścieżka, na którą składają się: wiara, postanowienie, mowa, czyn, życie, dążenie, pamiętanie, zagłębianie się.

- Uwolnienie od cierpienia możliwe jest poprzez: sprawiedliwe postępowanie, łagodność, niekrzywdzenie innych, doskonalenie duchowe oraz unikanie pokus.

- Dla Buddy ostatecznym celem egzystencji było osiągnięcie stanu tzw. nirwany - stanu uwolnienia się od wszelkich namiętności, osiągnięcie spokoju i stanu wiecznej szczęśliwości.

- W buddyzmie niezwykle ważne jest samodoskonalenie duchowe, które najłatwiej jest osiągnąć w izolacji od świata.