Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Indie i Chiny w starożytności.

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień nazwy krajów, w których rozprzestrzenił się buddyzm

  • Tybet
  • Chiny
  • Korea
  • Japonia
  • Indochiny

2. Wskaż granicę Chin, wzdłuż której zbudowano Wielki Mur

- Wielki Mur wzniesiono wzdłuż północnej granicy Chiny.