Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Scharakteryzuj kolejne etapy podboju Pomorza

1 Zadanie
2 Zadanie
Praca z mapą Zadanie

Etapy podboju Pomorza przez Bolesława Krzywoustego.

  • Po śmierci Władysława Hermana w 1102 roku Polska podzielona została pomiędzy dwóch jego synów: starszego Zbigniewa i młodszego, przyrodniego Bolesława, zwanego Krzywoustym. Konflikt między braćmi wybuchł w wyniku polityki prowadzonej wobec niezależnego wówczas Pomorza. Zbigniew uważał, że  stosunki z mieszkańcami Pomorza należy ułożyć pokojowo - w przeciwieństwie do brata, dążącego do zbrojnego podboju tych ziem.
  • W rezultacie doszło do konfliktu pomiędzy braćmi, wybuchu wojny domowej oraz śmierci Zbigniewa (po powrocie do kraju Bolesław Krzywusty rozkazał pojmać i oślepić brata).
  • Po zwycięstwie nad wojskami Henryka V - Bolesław Krzywousty skupił się na podboju ziem należących do książąt pomorskich. 
  • W 1116 roku przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie. 
  • Najbardziej zacięte walki toczyły się na Pomorzu Zachodnim. Kołobrzeg oraz Szczecin zacięcie odpierały najazdy wojsk Krzywoustego.
  • W 1124 roku książę pomorski Warcisław ostatecznie uznał zwierzchnictwo polskiego władcy.
  • W celu wzmocnienia swych wpływów na Pomorzu  - Bolesław Krzywousty wysłał na zajęte tereny misjonarzy. W latach 20. XII wieku na Pomorze wyruszyły wyprawy misyjne zakonnika benedyktyńskiego Bernarda Hiszpana oraz biskupa Ottona z Bambergu.
  • Dzięki misjom chrystianizacyjnym organizowanym przez duchownych wielu pogańskich możnowładców przyjęło chrześcijaństwo. 
  • Związki Pomorza Zachodniego z państwem polskim zostały dodatkowo wzmocnione poprzez utworzenie nowego biskupstwa z siedzibą w Lubuszu - podległemu arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu.