Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oceń, jakie korzyści przyniosła 4.27 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oceń, jakie korzyści przyniosła

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Chrzest Mieszka I oznaczał nawiązanie ścisłych kontaktów ze światem Zachodu. Od 966 roku Polska znalazła się pod wpływem zachodnich wzorców w prawie, filozofii, architekturze i sztuce. Utworzenie na ziemiach polskich sprawnej organizacji kościelnej, wspieranej przez wykształconych zakonników usprawniło zarządzanie państwem. Ponadto, Mieszko I wzmocnił swoją władzę. Przyjęcie chrześcijaństwa przyczyniło się do rozwoju kulturalnego naszego kraju. W Polsce zaczęto wznosić budynki sakralne. Duchowni głosili nauki Kościoła, przekazywali społeczeństwu swoją wiedzę oraz umiejętności. Przy klasztorach i świątyniach zakładano pierwsze na ziemiach polskich szkoły.