Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Ziemie Polskie w X w. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ziemie Polskie w X w.

Praca z mapą Zadanie

1. Wymień nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie.

 • Pomorzanie
 • Pyrzyczanie
 • Polanie
 • Dziadoszanie
 • Ślężanie
 • Opolanie
 • Wiślanie
 • Lędzianie
 • Mazowszanie

2. Omów rozwój terytorialny państwa Mieszka I.  

 • Pierwszym historycznie potwierdzonym władcą Polski był książę Polan - Mieszko I, według podań potomek legendarnego Piasta;
 • Mieszko I prowadził dość agresywną politykę ekspansji, doprowadzając do znacznego rozrostu państwa;
 • Po licznych walkach z Wieletami oraz Niemcami przyłączył do Polski Pomorze wraz z ujściem Odry;
 • Poprzez poślubienie księżniczki Dobrawy zawarł pokój z Czechami;
 • Po śmierci Dobrawy, odebral Czechom Ślask, Małopolskę z Krakowem i Sandomierzem;
 • W 992 roku terytorium państwa Mieszka wynosiło okłlo 250 tys. km i liczyło blisko milion mieszkańców;