Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Papież i cesarz, W Dyktacie 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

1. Wymień prawa przysługujące - zdaniem Grzegorza VII - papieżowi.

  • Papież nadawał i odbierał godność biskupią;
  • Okładał kątwą - ekskomuniką;
  • Mianował i strącał z tronu władców oraz cesarzy;
  • Zmieniał miejsca posługi biskupiej;
  • Dokonywał święceń kapłańskich - "W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał."
  • Jego decyzje były nieomylne, niczym nie można było ich podważyć, unieważnić, sam zaś mógł odwołać uchwały innych;
  • Papież zezwalał swym poddanym na wnoszenie skarg, wedle upodobania wysłuchiwał wiernych;
  • Papież posiadał władzę zwalniania wiernych od zachowania wierności względem niegodziwych władców;

2. Opisz, w jaki sposób cesarz nakłonił papieża do zdjęcia z niego klątwy.

- Niemiecki cesarz Henryk IV przybył do Canossy, gdzie schronił się papież - Grzegorz VII i błagał go o przebaczenie oraz zdjęcie ekskomuniki. Cesarz stanął u bramy zamku, zdjąwszy królewskie szaty, boso w szacie pokutnej klęczał przez trzy dni przed twierdzą, prosząc głowę Kościoła o zmiłowanie i darowanie win. 

  • 25 stycznia 1077 roku Henryk stanął pod murami twierdzy w Canossie. Chcąc okazać skruchę względem Grzegorza VII czekał klęcząc na śniegu, w worku pokutnym i boso. Dopiero po trzech dniach papież spotkał się z nim i uchylił ekskomunikę. Okazało się to dla niego zgubne, ponieważ po siedmiu latach cesarz zajął Rzym, a na miejscu Grzegorza VII osadził antypapieża Klemensa III.