Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Działalność Cyryla i Metodego 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Działalność Cyryla i Metodego

Praca z tekstem źródłowym Zadanie

1. Wyjaśnij, w jaki sposób władca Państwa Wielkomorawskiego uzasadnił swoją prośbę o przysłanie misjonarzy.

- Władca Państwa Wielkomorawskiego - książę Rościsław prosił cesarza bizantyjskiego Michała, aby przysłał do jego państwa nauczycieli, którzy mogliby prostemu ludowi słowiańskiemu wyłożyć prawdy wiary. Władca skarżył się, że przybyli uczeni z Włoch, Grecji i Niemiec nie potrafią w zrozumiały sposób nauczać Słowian.

2. Opisz przygotowania Cyryla i Matodego do wyprawy na Słowiańszczyznę.

- Cesarz Michał zdecydował posłać do Państwa Wielkomorawskiego dwóch braci, filozofów z greckiego miasta - Tesalonik, aby chrystanizowali lud Słowian. Obaj znali język słowiański, gdyż w Tesalonikach i okolicach mieszkali słowiańscy Bułgarzy. Cyryl i Metody wysłuchawszy prośby cesarza zaczęli modlić się o godne sprawowanie wyznaczonej im posługi. Misjonarze opuścili Bizancjium i udali się na Morawy. Przez okres trzech lat nauczali Słowian. Z czasem Bóg objawił filozofom pismo słowiańskie - głagolicę, która z czasem ustąpiła miejsca znanej do dnia dzisiejszego cyrylicy.