Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Bizancjum. Posiadłości cesarstwa bizantyjskiego

Praca z mapą Zadanie

1. Ziemie przyłączone do cesarstwa bizantyjskiego za panowania Justyniana Wielkiego (do 565 roku n.e.) to:

- część Hiszpanii

- północna Afryka

- Italia

2. Nazwy krajów, których tereny w 750 roku należały do Bizancjum to:

  • Grecja 
  • Turcja
  • Włochy
  • Chorowacja
  • Albania
  • Macedonia
  • Bośnia i Hercegowina