Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczmy pole podstawy tego ostrosłupa:

 

Obliczamy pole powierzchni bocznej.

 

 

  

Obliczamy pole jednej ściany bocznej:

 

Wiemy, że podstawą trójkąta będącego ścianą boczną jest odcinek o długości 4 cm, gdyż pokrywa się on z krawędzią podstawy. Obliczmy wysokość tego trójkąta.

 

 

 

 

Odpowiedź: