Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Dany jest trójkąt prostokątny, w którym jedna z przyprostokątnych 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dany jest trójkąt prostokątny, w którym jedna z przyprostokątnych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Obliczmy długość drugiej przyprostokątnej tego trójkąta.

 

 

 

   

 

Pole trójkąta o przyprostokątnych długości 18 cm i 80 cm:

 

 

 

   

Pole trójkąta o przyprostokątnych dwa razy krótszych.

 

 

Pole drugiego trójkąta jest 4 razy mniejsze od pola pierwszego trójkąta.