Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Trójkąt prostokątny T₁ o przyprostokątnych długości 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Trójkąt prostokątny T₁ o przyprostokątnych długości

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Obliczmy długość przeciwprostokątnej trójkąta T 1

 

 

 

 

   

 

Obliczmy skalę podobieństwa tych dwóch trójkątów:

 

Obliczmy obwód trójkąta T 1 :

 

Obliczmy obwód prostokąta T 2 , podobnego do trójkąta T 1 w skali k=5:

 

Obwody tych figur różnią się o:

Odpowiedź:

Obwody opisanych trójkątów różnią się o 120 cm.