Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Oblicz długość odcinka łączącego środki ramion

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

Sporządzamy rysunek pomocniczy. Oznaczamy sobie pomocnicze odcinki x i y oraz szukaną długość jako z.

Układamy proporcje na podstawie twierdzenia Talesa:

 

 

 

 

 

     

 

Z wyprowadzonych wyżej równań sporządzamy układ równań z trzema niewiadomymi

Podstawiamy w pierwszym i drugim równaniu  za y= 4x

Poznaliśmy długość odcinka z, niekonieczne jest już więc rozwiązywanie ,,do końca" układu równań (obliczanie długości odcinków y i x)

Odpowiedź: Długość odcinka łączącego środki ramion wynosi 15cm.