Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Oblicz cosα i sinß. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do długości przeciwprostokątnej

 

Cosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej

Do obliczenia podanych wartości brakuje nam dwóch długości boków, które zaznaczono an rysunku jako x i y. Obliczamy je z twierdzenia Pitagorasa.