Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Stolarz ma przygotować elementy balustrady 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczamy ilość potrzebnego drewna- objętość dwudziestu pięciu elementów balustrady (graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych o krawędzi podstawy 2 cm i wysokości 150 cm)

Graniastosłup prawidłowy ma w podstawie sześciokąt foremny. Pole podstawy sześciokąta foremnego o boku a to pole sześciu trójkątów foremnych o takim samym boku.

Pole trójkąta równobocznego o boku a obliczamy ze wzoru:

Zatem pole sześciokąta foremnego:

Obliczamy objętość:

Potrzebujemy drewna na 25 takich graniastosłupów, dlatego tyle razy powielamy tą objętość:

 

Obliczamy ilość posiadanego drewna- objętość belki w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 24 cm i wysokości 150 cm. 

Podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Obliczamy jego pole:

Obliczamy objętość:

Należy wziąć pod uwagę, że 35% masy drewna stanowi odpady przy obróbce. Zatem ze 100% posiadanego drewna należy odjąć te 35%

Obliczamy 65% z posiadanej objętości drewna:

 

 

Odpowiedź:

Ilość posiadanego drewna jest większa od ilości potrzebnego drewna, zatem stolarzowi wystarczy materiału do wykonania elementów tej balustrady.