Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Oblicz miarę kąta wewnętrznego pięciokąta

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Obliczamy sumę miar kątów w pięciokącie

Dzielimy ten pięciokąt na trójkąt i czworokąt. Kąty wewnętrzne w pięciokącie pokrywają się z kątami wewnętrznymi trójkąta i czworokąta. Suma miar kątów w pięciokącie jest zatem sumą miar kątów trójkąta (180°) i czworokąta (360°). 

Ponieważ jest to wielokąt foremny (kąty są równe) dzielimy tą sumę przez ilość kątów (dla pięciokąta foremnego jest to pięć kątów). W ten sposób otrzymamy miarę kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego.