Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Oznaczmy sobie kąty na jakie dwusieczne podzieliły kąty wewnętrzne trójkąta jako α,ß,γ.

Wiedząc, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 ° , układamy równania dla trójkątów ABD, BCD i DCA. Tworzymy z nich układ równań z trzema niewiadomymi.

 

 

 

 Przenosimy we wszystkich równaniach wiadome (miary kątów) na prawą stronę.

 

 

 ,,Wyciągamy" z pierwszego i drugiego równania α  i  γ .

 

 Wstawiamy do trzeciego równania zamiast α i γ podstawienia z pierwszego i drugiego równania. 

 

 

 Upraszczamy trzecie równanie.

 

 

 Obliczamy ß.

 

 

 Podstawiamy  obliczone ß do pierwszego i drugiego równania. Obliczamy  α i γ.

 

 

 

Kąty wewnętrzne tego trójkąta: