Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Przez punkt 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Sporządzamy rysunek pomocniczy:

Po sporządzeniu rysunku pomocniczego zauważamy, że promień tego okręgu można obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. Trójkąt utworzony z połączenia punktu O, punktu P i punktu styczności prostej z okręgiem jest prostokątny (kąt pomiędzy styczną do okręgu a promieniem okręgu to kąt prosty). 

Mając promień możemy obliczyć długość tego okręgu