Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Wiemy, że a||b||c oraz d||e||f. Ile jest

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Kąty   γ  i 130 o to kąty wierzchołkowe, zatem:

Kąty  α  i  γ  to kąty leżące przy jednym ramieniu równoległoboku. Suma takich kątów wynosi 180 o .

Ponieważ a||b||c|| i d||e||f, kąty  α  i  ß  są naprzemianległe, zatem

 Suma kątów  α  i  ß :