Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Liczba wyrażająca pole pewnego kwadratu w metrach 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oznaczmy jako x pole wyrażone w metrach kwadratowych

x- pole wyrażone w m 2

Szukamy zależności pomiędzy polem wyrażonym w m 2 a tym samym polem wyrażonym w cm 2 .

Pole wyrażone w cm 2 będzie 10000 razy większe od tego samego pola wyrażonego w m 2

10000*x - pole wyrażone w cm 2

x jest o 99,99 mniejsze od 10000x

Zapisujemy tą zależność w postaci równania:

Rozwiązujemy te równanie

           

 

Znamy x- pole kwadratu wyrażone w metrach kwadratowych:

Zamieniamy je na pole wyrażone w decymetrach kwadratowych, ponieważ odpowiedź do zadania i tak mamy wyrazić w decymetrach, a ponadto wygodniejsze jest liczenie na liczbach całkowitych.

Podstawiamy za P wzór na pole kwadratu

     

 

Odpowiedź: Obwód tego kwadratu to 4 dm