Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Wskaż taki zestaw liczb, w którym średnia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Obliczamy średnią arymetyczną i znajdujemy medianę kolejno dla każdego zestawu liczb.

A.

Średnia arytmetyczna:

Medianą tego zestawu liczb, jak również zestawów z pozostałych podpunktów( ze względu na nieparzystą ilość liczb), będzie liczba stojąca na środkowym miejscu:

5

W tym zestawie liczb średnia arytmetyczna jest większa od mediany.

B.

Mediana:

15

W tym zestawie średnia arytmetyczna jest mniejsza od mediany.

 

C.

Mediana:

2

W tym zestawie liczb średnia arytmetyczna jest większa od mediany.

D.

Mediana:

8

W tym zestawie średnia arytmetyczna jest mniejsza od mediany.

Odpowiedź:

Odp. B,D