Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Sprawdź, czy trójkąty ABD i ADC przedstawione na rysunku

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

    

 

Dwa boki trójkąta ABD są proporcjonalne do odpowiadających im boków trójkąta ADC, stąd trójkąty te są podobne.