Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011
Trójkąt prostokątny T₁ ma przyprostokątną długości 7 cm 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Trójkąt prostokątny T₁ ma przyprostokątną długości 7 cm

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Obliczmy długość drugiej przyprostokątnej trójkąta T1 (korzystając z twierdzenia Pitagorasa):

 

 

 

 

Obliczmy pole trójkąta T 1 :

   

 

Wyznaczmy wymiary trójkąta T 2 .

  

 

 

 

Obliczmy pole trójkąta T 2 :

 

 

Obliczmy, ile razy pole trójkąta T 2 jest większe od pola trójkąta T 1 :

 

 

Odpowiedź:

Pole trójkąta T 2 jest 2 1 / 4 razy większe od pola trójkąta T 1 .