Matematyka
 
Policzmy to razem 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2011

Dany jest wykres fukcji f. Wskaż tabelę, która

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Z wykresu funkcji określamy współrzędne punktów, które do niego należą i na tej podstawie wybieramy tabelkę opisującą te punkty.

Tabelą opisującą te punkty jest tabela w odpowiedzi B.