Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Dana jest funkcja f(x). Określ miejsce zerowe tej funkcji 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dana jest funkcja f(x). Określ miejsce zerowe tej funkcji

11 Zadanie
12 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Miejsce zerowe to taki argument x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamy już miejsce zerowe, jest to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, więc punkt przecięcia wykresu funkcji f(x) z osią OX jest równy:

 

 

Teraz obliczmy jeszcze, jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu 0, czyli jaka jest druga współrzędna punktu przecięcia wykresu z osią OY.

 

 

Zatem punkt przecięcia wykresu funkcji f(x) z osią OY ma współrzędne:

 

 

 

 

 

`(2,6*10^8)*x-5,6*10^8>0` 

`2,6*10^8*x>5,6*10^8\ \ \ |:10^8` 

`2,6*x>5,6\ \ \ |:2,6` 

`x>56/26` 

`x>28/13\ \ \ -\ \ \ "dla takich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie"` 

 

`x<28/13\ \ \ -\ \ \ "dla takich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne"`