Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

a) Najczęściej pojawiał się wynik 2 (2 oczka na kostce, wynik pojawił się trzy razy).

b)  W żadnym rzucie nie wypadły 4 oczka na kostce.


c) Funkcja nie ma miejsc zerowych, gdyż nie ma na kostce pola bez oczek.


d) Średnia wyników to ich suma podzielona przez ich ilość.  
Średnia wynosi:

 

Średnia uzyskanych wyników wynosi 3,5.