Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Podaj zestaw siedmiu liczb spełniających podany warunek

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

 

Jeśli średnia tych liczb ma wynosić 4, to ich suma jest równa 4∙7=28 (bo średnia to iloraz sumy liczb przez 7, ma być równa 4, mnożymy obustronnie przez 7 i otrzymujemy, że suma wynosi 28)

Podajemy trzy przykłady takich zestawów liczb: 

 

 

 

 

 

Jeśli mediana ma być równa 5, to oznacza, że piątka powinna stać na czwartym miejscu w tym zestawie liczb (oczywiście zestaw jest uszeregowany rosnąco)