Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 

Szukamy wysokości graniastosłupa, oznaczmy ją h₁.

Jeśli pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 25 cm², to krawędź podstawy ma 5 cm.

Na pole powierzchni całkowitej składają się 2 pola podstawy oraz pole powierzchni bocznej (4 prostokąty o wymiarach 5 cm x h₁)

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczmy wysokość graniastosłupa przez h₂.

Jeśli pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 81 cm², to krawędź podstawy ma 9 cm.

Na pole powierzchni całkowitej składają się 2 pola podstawy oraz pole powierzchni bocznej (4 prostokąty o wymiarach 9 cm x h₂)

`225=2*81+4*9*h_2` 

`225=162+36h_2\ \ \ |-162` 

`63=36h_2\ \ \ |:36` 

`h_2=63/36=21/12=7/4=1 3/4=1,75\ cm` 

 

 

`III` 

Oznaczmy wysokość graniastosłupa przez h₃.

Jeśli pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 20,25 cm², to krawędź podstawy ma 4,5 cm.

Na pole powierzchni całkowitej składają się 2 pola podstawy oraz pole powierzchni bocznej (4 prostokąty o wymiarach 4,5 cm x h₃)

`100=2*20,25+4*4,5*h_3` 

`100=40,5+18h_3\ \ \ |-40,5` 

`59,5=18h_3\ \ \ |:18` 

`h_3=(59,5)/18=595/180=119/36=3 11/36\ cm`  

Odpowiedź:

Najwyższy jest pierwszy graniastosłup.