Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 Trójkąt ABC jest równoramienny, więc kąty przy wierzchołkach A i B mają równe miary.  

 

 

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 65°, 65°, 50°  

 

 

 

 

Obliczmy miarę kąta środkowego AOC

 

Kąt wpisany ABC jest oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy AOC więc: 

 

Trójkąt ABC jest równoramienny, więc miary kątów przy wierzchołkach A i C są równe: 

 

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 50°, 50° 80°

 

 

Kąt wpisany ACB jest oparty na tym samym łuku co kąt środkowy (wklęsły) AOB

 

Trójkąt ABC jest równoramienny, miary kątów przy wierzchołkach A i B są takie same: 

 

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 25°, 25°, 130°.