Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Trójkąt ABC o polu 20 cm² jest symetryczny do trójkąta CDE 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oznaczmy przez h wysokość trójkątów ABC oraz CDE, przez a oznaczmy długość odcinka AB (więc także długość odcinka DE). 

Znamy pole trójkąta ABC, więc możemy zapisac: 

  

 

Chcemy znależć pole czworokąta ABDE (który jest równoległobokiem), to pole wynosi: 

 

 

Wystarczy więc pole trójkąta przemnożyć obustronnie przez 4:

 

 

 

Odpowiedź:

Pole czworokąta ABDE jest równe 80 cm².