Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Dany jest kwadrat o boku długości 8 cm 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dany jest kwadrat o boku długości 8 cm

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Najpierw policzymy pole całej figury - pole kwadratu o boku 8 cm plus pola 4 trójkątów równobocznych o boku 8 cm. (Trójkąty są równoboczne, ponieważ ich ramiona są promieniem okręgu o środku zaznaczonym punktem)

Następnie od obliczonego pola odejmiemy pole 4 wycinków kołowych o promieniu 8 cm i kącie środkowym 60°.

 

 

Obliczamy sumę pól kwadratu i 4 trójkątów równobocznych: 

   

 

Teraz obliczamy, jaką część całego koła stanowi wycinek o kącie 60°:

 

 

Obliczamy, jakie pole mają łącznie 4 takie wycinki o promieniu 8 cm:

   

  

 

Obliczamy, jakie pole ma zamalowana figura: