Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Zauważmy najpierw, że kąty α i γ to kąty wpisane oparte na tym samym łuku, mają więc takie same miary: 

 

 

Kąt ß to kąt środkowy oparty na "dopełnieniu" łuku, na którym oparty jest kąt wpisany α, zatem jego miara wynosi: 

 

 

Możemy teraz dodać: