Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb

13 Zadanie
14 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a, b, c - trzy pierwsze liczby

d, e - kolejne dwie liczby

 

Średnia trzech pierwszych liczb:   

Średnia dwóch kolejnych liczb:   

Suma tych średnich: 

`(a+b+c)/3+(d+e)/2=` `(2(a+b+c))/(2*3)+(3*(d+e))/(3*2)=` 

`=(2a+2b+2c+3d+3e)/6ne(a+b+c+d+e)/5*1/2`  

Wynik otrzymany przez Wojtka nie jest poprawny. 

Można to sprawdzić na przykładzie: 

2, 5, 8 - trzy pierwsze liczby

3, 9 - dwie kolejne liczby

Suma średnich: `(2+5+8)/3+(3+9)/2=` `15/3+12/2=5+6=11` 

Średnia wszystkich liczb: `(2+5+8+3+9)/5=` `27/5=5 2/5=5,4` 

Ta średnia podzielona przez 2: `5,4:2=2,7ne11`