Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb

13 Zadanie
14 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a, b, c - trzy pierwsze liczby

d, e - kolejne dwie liczby

 

Średnia trzech pierwszych liczb:   

Średnia dwóch kolejnych liczb:   

Suma tych średnich: 

   

  

Wynik otrzymany przez Wojtka nie jest poprawny. 

Można to sprawdzić na przykładzie: 

2, 5, 8 - trzy pierwsze liczby

3, 9 - dwie kolejne liczby

Suma średnich:     

Średnia wszystkich liczb:     

Ta średnia podzielona przez 2: