Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Na osi x i na osi y zaznaczono jednostkę ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zarówno na osi x jak i na osi y jedna krateczka odpowiada odległości równej a (a na osi x ma taką samą wartość jak a na osi y), więc wartość liczby a możemy obliczyć na podstawie albo pierwszej albo drugiej współrzędnej punktu A. 


a)
Pierwsza współrzędna punkt A (współrzędna x) jest równa 3000. 

Punkt A jest oddalony od osi y o 3 krateczki. 

3 krateczki odpowiadają więc odległości równej 3000. 

1 krateczka (3 razy mniej niż 3 karteczki) odpowiada więc odległości równej 1000 (3 razy mniej niż 3000). 

Skoro 1 krateczka odpowiada odległości 1000, to liczba a=1000


b) Druga współrzędna punkt A (współrzędna y) jest równa 1. 

Punkt A jest oddalony od osi x o 4 krateczki. 

4 krateczki odpowiadają więc odległości równej 1. 

1 krateczka (4 razy mniej niż 4 karteczki) odpowiada więc odległości równej 1 / 4 (4 razy mniej niż 1). 

Skoro 1 krateczka odpowiada odległości 1 / 4 , to liczba  a= 1 / 4


c)
 Pierwsza współrzędna punkt A (współrzędna x) jest równa 0,15. 

Punkt A jest oddalony od osi y o 3 krateczki. 

3 krateczki odpowiadają więc odległości równej 0,15. 

1 krateczka (3 razy mniej niż 3 karteczki) odpowiada więc odległości równej 0,05 (3 razy mniej niż 0,15). 

Skoro 1 krateczka odpowiada odległości 0,05, to liczba  a=0,05


b)  Druga współrzędna punkt A (współrzędna y) jest równa 1 / 300

Punkt A jest oddalony od osi x o 4 krateczki. 

4 krateczki odpowiadają więc odległości równej  1 / 300

1 krateczka (4 razy mniej niż 4 karteczki) odpowiada więc odległości równej  1 / 1200  (4 razy mniej niż  1 / 300 ). 

Skoro 1 krateczka odpowiada odległości  1 / 1200 , to liczba  a= 1 / 1200