Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
W wyniku spalenia związku chemicznego... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W wyniku spalenia związku chemicznego...

1 Zadanie
2 Zadanie

  

Wiemy, że 1dm 3 związku C x H y O z ma masę 4,73g. Obliczmy jaką masę będzie miał 1mol tego związku, czyli 22,4dm 3 :

Masa molowa tego związku wynosi więc:

Na podstawie prawa zachowania masy obliczmy masę tlenu użytego do spalenia 0,265g związku:

Następnie obliczamy liczbę moli związku chemicznego, tlenu, tlenku oraz pary wodnej:

Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

Ustalamy poprawny zapis równania reakcji:

zatem: x=8, y=10, z=0

Odpowiedź: Wzór sumaryczny związku chemicznego to C 8 H 10