Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
W wyniku spalenia związku chemicznego... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W wyniku spalenia związku chemicznego...

1 Zadanie
2 Zadanie

  

Wiemy, że 1dm 3 związku C x H y O z ma masę 4,73g. Obliczmy jaką masę będzie miał 1mol tego związku, czyli 22,4dm 3 :

`x=(22,4dm^3*4,73g)/(1dm^3)=105,9g `

Masa molowa tego związku wynosi więc:

`M=105,9g/(mol) `

Na podstawie prawa zachowania masy obliczmy masę tlenu użytego do spalenia 0,265g związku:

`m_(O_2)=(0,225g+0,880g)-0,265g=0,84g `

`m_(O_2)=0,84g `

Następnie obliczamy liczbę moli związku chemicznego, tlenu, tlenku oraz pary wodnej:

`n_(C_xH_yO_z)=(0,265g)/(105,9g/(mol))=0,0025mol `

`n_(O_2)=(0,84g)/(32g/(mol))=0,0263mol `

`n_(CO_2)=(0,880g)/(44g/(mol))=0,02mol `

`n_(H_2O)=(0,225g)/(18g/(mol))=0,0125mol `

Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=0,0025:0,0263:0,02:0,0125 `

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=1:10,5:8:5 `

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=2:21:16:10 `

Ustalamy poprawny zapis równania reakcji:

`2C_xH_yO_z+21O_2\ ->\ 16CO_2+10H_2O `

zatem: x=8, y=10, z=0

Odpowiedź: Wzór sumaryczny związku chemicznego to C 8 H 10