Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
W wyniku dehydratacji kwasu metanowego... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W wyniku dehydratacji kwasu metanowego...

34 Zadanie
35 Zadanie
36 Zadanie

Zachodzi reakcja dehydratacji przedstawioa schematycznym równaniem:

Dysponujemy 23g kwasu metanowego. W celu obliczenia ile powstanie tlenku węgla(II) wyznaczmy najpierw masy molowe produktu i substratu tej reakcji:

Z równania reakcji widzimy, że z 46g HCOOH powstaje 28g CO. Obliczmy, ile gramów CO powstanie z 23g HCOOH:

W wyniku tej reakcji powstanie 14g CO. Obliczmy ile to moli:

Obliczmy, jaką objętość zajmie ten gaz w podanych warunkach:

Korzystamy z zależności:

Podstawiamy dane liczbowe:

Odpowiedź: W wyniku reakcji dehydratacji kwasu metanowego powstanie 12,39 dm 3 tlenku węgla(II)