Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Przeprowadzono doświadczenie chemiczne... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne...

1 Zadanie

a)

Gaz wydzielił się w probówkach: 3 oraz 4

Równania reakcji chemicznych:

b)

Probówka 1:

Probówka 2:

 

c)

Do reakcji użyto 200cm 3 czyli 0,2dm 3 kwasu benzoesowego o stężeniu 0,4mol/dm 3 . Obliczmy liczbę moli kwasu obecną w roztworze:

Z równania reakcji wynika, że kwas benzoesowy oraz wodorotlenek potasu reagują w stosunku molowym 1:1, czyli do całkowitego zobojętnienia 0,08mol kwasu benzoesowego potrzeba 0,08mol KOH. Dysponujemy roztworem KOH o stężeniu 0,5mol/dm 3 . Obliczmy objętość tego roztworu, którą należy dodać do kwasu:

Odpowiedź: Do całkowitego zobojętnienia kwasu benzoesowego należy użyć 160cm 3 roztworu KOH