Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Spośród wymienionych reakcji chemicznych...

34 Zadanie
35 Zadanie
36 Zadanie

Benzo[a]piren to wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny. Może on więc ulegać reakcjom takim jak benzen.

Benzo[a]piren może ulegać reakcjom: II. nitrowanie, IV. chlorowanie w obecności światła, V. alkilowanie, VII. reakcja z bromem w obecności FeBr 3